nepřihlášený zákazník

HAPPY HOUR Nyní máme pizzu jen za 99 Kč a jako dárek ZDARMA plechovku nápoje od Pepsi. Kolik si objednáte jídel, tolik dostanete plechovek.

Všeobecné obchodní podmínky

Informace o provozovateli

Prodávající: Hallo Pizza | Obránců míru 2945/3, 434 01 Most| Provozovatel: Archa - Most s.r.o., Obránců míru 2945/3, 434 01 Most, IČ: 25479865 | Provozovna: Obránců míru 2945/3, 434 01 Most ​ Firma zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19943. Naše společnost je plátcem DPH.

Prodávající dodává zboží na základě objednávek vytvořených prostřednictvím:

  • online objednávkového formuláře na webových stránkách hallopizza.cz
  • telefonické objednávky na čísle 777 779 009
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Hallo Pizza si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.hallopizza.cz ( www.archa-most.cz )

Registrace a objednávky

Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.hallopizza.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní je ihned umožněno naše výrobky objednávat. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávky je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci kontakt na webové stránce www.hallopizza.cz, nejméně 30 minut před koncem provozní doby. Na tyto skutečnosti je zákazník upozorněn v průběhu vytváření objednávky na webových stránkách i při objednávce vytvářené telefonicky. Na objednávky vytvořené mimo provozní dobu v případě jejich vzniku nebude brán zřetel, nebudou vyřizovány a nelze je jakkoliv uplatňovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.

Na základě provedení telefonické objednávky na telefon 777 779 009 není nutno žádné registrace kupujícího. Při telefonické objednávce Naši operátoři vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět. Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak.

Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Přeprava, dodací a platební podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu. Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladšm 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu s minimální hodnotou minimální objednávky.

Rozvoz

Platbu v rámci telefonické objednávky, lze uplatnit v hotovosti , pomocí stravenek a nebo platební kartou. Platba v rámci objednávky on-line lze uskutečnit v hotovosti, pomocí stravenek nebo on-line přes platební bránu GoPay. Platby jsou akceptovány pouze v české měně. Hallo Pizza je rozvozová firma ne donášková služba. Výjimkou jsou objednávající ZTP.

Reklamační řád

Hallo Pizza má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku 777 779 009. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí od kurýra. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 777 779 009 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email bary@archa-most.cz odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky, číslo objednávky (v případě objednávky on-line) a adresu kam byla objednávka dodána.

Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty dodaného zboží, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku 777 779 009. V případě, že bude reklamace vyhodnocena jako oprávněná, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu 777 779 009 při objednávce, může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat po dobu poskytování služeb a to nejdéle 1 rok od poslední objednávky. Údaje objednávek jsou mazány po 1 roce z důvodů plnění služby slevy na každou 10. objednávku. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na adresu bary@archa-most.cz nebo tuto skutečnost oznámí prostřednictvím SMS prodávajícímu na telefonní číslo 777 779 009. Ke smazání lze přistoupit pouze v případě, že se údaje označené ke smazání váží k e-mailu či telefonímu číslu odesílatele žádosti. Na základě poskytnutých kontaktních údajů při registraci na webových stránkách hallopizza.cz či při telefonické objednávce může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na bary@archa-most.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu prostřednictvím SMS na číslo 777 779 009.

Samostatné ujednání o ochraně osobních údajů naleznete na: Ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.hallopizza.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

Hallo Pizza obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.05.2018.